Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ


Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích, přičemž se k tomuto datu ruší stávající Obchodní zákoník. V souvislosti s touto významnou rekodifikací soukromého práva došlo mimo jiné také k úpravě právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací. Chceme upozornit zejména na zákon č. 303/2013 Sb. a prosincové vyhlášky NBÚ č. 415/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti a č. 416/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti. Novely nejen mění některou terminologii (např. "způsobilost k právním úkonům" se nahrazuje "svéprávností", což má vliv na ověřování splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené), ale i zavádí legislativně technické změny související se zrušením obchodního zákoníku (má zejména dopad na dotazníky fyzické osoby a podnikatele). Nové právní předpisy přináší v oblasti ochrany utajovaných informací zejména následující důležité změny:


V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat.


2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz