Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ


Ministerstva a další ústřední správní úřady jsou dle § 72 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti povinni každoročně zpracovat personální projekt, který obsahuje:

Rádi Vám personální projekt zpracujeme nebo poradíme s jeho vypracováním.


Pokud existuje potřeba poskytovat úřadu státní správy nebo samosprávy utajované informace, nebo je zde ukládat, vytvářet či projednávat, musí být pro objekt a zabezpečenou oblast (jednací oblast) zpracován projekt fyzické bezpečnosti. Nabízíme Vám jeho vypracování nebo aktualizaci. Obsah projektu fyzické bezpečnosti specifikuje § 32 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.


Zákon č. 412/2005 Sb. ukládá povinnost i úřadům pro zpracování utajovaných informací v elektronické podobě používat informační systémy certifikované NBÚ. Máte-li zájem o certifikaci informačního systému, můžeme pro Vás zpracovat legislativou požadovanou žádost o certifikaci a nabízíme také zpracování projektové i provozní bezpečnostní dokumentace informačního systému.


Smluvně garantujeme, že personální projekt, projekt fyzické bezpečnosti i bezpečnostní dokumentace informačního systému odpovídá požadavkům platné legislativy v oblasti ochrany utajovaných informací, zejména požadavkům zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a prováděcím vyhláškám NBÚ v platném znění.


Správním úřadům nabízíme také proškolení pracovníků s přístupem k utajované informaci z právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací formou lektorů nebo e-learningu.

Naší společnosti byly uděleny akreditace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky, úředníky, bezpečnostní ředitele a odpovědné osoby v oblasti ochrany utajovaných informací, a to pro podmínky územních samosprávních celků.


Dále nabízíme realizaci bezpečnostních auditů za účelem zjištění úrovně ochrany utajovaných informací, zpracování příruček ochrany utajovaných informací pro odpovědnou osobu a bezpečnostního ředitele a další poradenské a konzultační služby v oblasti ochrany utajovaných informací.2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz