Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ŠKOLENÍ


Ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění v praxi, novely a výkladové změny, ke kterým došlo, nejčastější nedostatky při výkonu státního dozoru ze strany NBÚ

Cílem tohoto školení bude:


podrobnější seznámení s novými požadavky právních předpisů platných v oblasti ochrany utajovaných informací, případně s výkladovými změnami, a upozornění na nejčastější nedostatky v oblasti personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti
a bezpečnosti informačních systémů


Pro koho je školení určeno

pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující evidenční agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací a další zájemce o problematiku ochrany utajovaných informací


Odborný program

úvod - základní pojmy v oblasti ochrany utajovaných informací - změna případů, kdy vzniká zadavateli veřejné zakázky od 1.10.2016 neprodlená písemná oznamovací povinnost vůči NBÚ - problémy v praxi při vydání prohlášení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené - nejčastější nedostatky při oznamování změn fyzických osob, obchodních společností a úřadů vůči NBÚ - nejčastější nedostatky obchodních společností a úřadů v oblasti evidenčních povinností - výklad problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s vydáním nového osvědčení fyzické osoby - nejčastější nedostatky zjištěné NBÚ při výkonu státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací - nejčastější nedostatky v oblasti personální bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti administrativní bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti fyzické bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti průmyslové bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti bezpečnosti informačních systémů - diskuze a odpovědi na dotazy


Lektor školení

Mgr. Ing. Jiří Němeček, jednatel společnosti DRAKAS s.r.o. - problematice ochrany utajovaných informací se věnuje 18 let


Termín a místo školení

Úterý, 15.11.2016, prezentace účastníků 9,00 - 9,30 hod., 9.30 - 14.30 hod. odborný program Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, Brno – Kohoutovice, Kongresový sál
Přesné umístění hotelu a popis cesty najdete na link: http://www.hotelmyslivna.cz/jak-nas-najdete/


V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
2016 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info@drakas.cz