Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ŠKOLENÍ PRO ODPOVĚDNOU OSOBU A BEZPEČNOSTNÍHO ŘEDITELE


OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ U PODNIKATELE
- školení formou internetového vzdělávání - e-learning.


Naše společnost nabízí kromě klasického proškolení odpovědné osoby a bezpečnostního ředitele formou lektora také možnost absolvování internetového vzdělávání - e-learning.


Internetová forma obsahuje řadu důležitých informací, které by mohly zajímat nejen odpovědnou osobu a bezpečnostního ředitele, ale i vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů společností nebo prokuristy, pracovníky pověřené vedením jednacího protokolu..., tj. osoby, které potřebují znát problematiku ochrany utajovaných informací z pohledu právnické osoby.


Formu e-learningového vzdělávání v této oblasti jsme zahájili již v roce 2006, přičemž tato forma byla zpočátku určena pouze pro pracovníky podnikatelských subjektů a orgánů státní správy, kteří mají přístup k utajovaným informacím. Od té doby jsme touto formou proškolili již přes 2000 zaměstnanců těchto subjektů. Jako příklad můžeme uvést T-mobile Czech Republic a.s., Oracle Czech s.r.o., Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. a další.


Velkou výhodou formy internetového vzdělávání je přístup ke studijním materiálům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý měsíc, což jistě výše uvedené osoby (vzhledem k své časové vytíženosti) určitě přivítají. Mají tak ideální možnost si svůj čas zorganizovat a proškolení absolvovat v termínu, který jim vyhovuje. Výhodou je také možnost si své znalosti ověřit absolvováním testu v dané problematice.


Pro bližší informace nás kontaktujte.
2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz